Räddning och säkerhet i strömmande vatten och översvämningsmiljöer

Strömmande vatten och översvämningsmiljöer är föränderliga och kräver ett dynamiskt förhållningssätt där ingen lösning är given.
Vi sätter en stor stolthet i att leverera realistiska utbildningar i en utmanande miljö, anpassade efter kundernas behov, där säkerheten står i fokus.
Våra räddningskurser följer kursstandarder enligt Rescue 3 och leder till en licensiering genom Rescue 3 europe