WRT F

Whitewater Rescue Technician Foundation

Längd 1 dag
Pris 1900 sek
Kursbeskrivning
WRT-R är en introduktionsutbildning för räddning och säkerhet i fors och strömmande vatten och täcker basen för alla Rescue 3 kurser för räddning och säkerhet i fors.
Kursen riktar sig till paddlare med ingen eller mindre tidigare erfarenhet oavsett val av farkost (Kajak, Canadensare, SUP, Riverboard, Packraft, Raft etc.). Kursen sträcker sig över 1dag med ungefär hälften teori och hälften praktik. Internationell status och efter godkänd kurs du får en certifiering via Rescue 3 Europe. Certifieringen gäller i 3 år.

Kursinnehåll

 • Rescue 3 philosophy
 • Training standards
 • Best practice guidelines
 • River hydrology and hazards
 • Personal equipment
 • River running considerations
 • Assessing risk
 • Communications
 • Strainer considerations
 • Boat wrap/pin considerations
 • Whitewater swimming techniques
 • Conditional rescues – throwbags
 • Introduction to shallow water techniques
 • Foot/body entrapments
 • Flips/rights and self-rescue

Kursens mål, efter genomgången kurs skall deltagaren:

 • I en dynamisk miljö kunna bedöma en situation och olika metoder för räddning.
 • Ha lärt känna sina egna begränsningar

Krav på deltagare
18år & simkunnig

Kursen inkluderar
Älvsäker står för all teknisk utrustning på kursen. 
Du får kurslitteratur (ej recert deltagare), Tygmärke, Visselpipa & Diplom.

Detta behöver du
Våtdräkt eller torrdräkt.
Våtskor eller träningsskor.
Hjälm anpassad för strömmande/forsande vatten.
Godkänd flytväst för strömmande/forsande vatten med quick-releasebälte
Mat och dryck, gärna varm dryck.
Varma och vind/regnsäkra kläder för ombyte.
Anteckningsmaterial.