SRT

Swiftwater and flood Rescue Technician

Kursbeskrivning

Kursen varar i 4 dagar och riktar sig till professionella eller frivilliga räddningsgrupper som har liten eller ingen erfarenhet i strömmande/forsande vatten. Kursen har internationell status och uppfyller NFPA (National Fire Protection Association) standard 1670/1006 för teknisk räddning. Efter godkänd kurs utfärdas en certifiering. Certifieringen gäller i 3 år. Kursen håller ett högt tempo i en utmanande miljö där ett dynamiskt säkerhetstänk står i fokus.

Delar av kursinnehåll

 • Riskanalys
 • Hydrologi
 • Kastlinehantering
 • Repsystem och knopar
 • Fot och kroppsfälla
 • Egen säkerhet
 • Kommunikation & ledarskap
 • Eftersök vid och i strömmande vatten
 • Scenarioövningar

Kursens mål

 • Vara bättre rustad till att ta vara på sig själv, kollegor och den som behöver hjälp.
 • I en dynamisk miljö kunna bedöma en situation och olika metoder för räddning.
 • Lära känna sina egna begränsningar 

Krav på deltagaren

 • 18år
 • Simkunnig

Kursen inkluderar

Älvsäker står för all teknisk utrustning på kursen. 
Du får kurslitteratur, Tygmärke, Visselpipa & Diplom.

Detta behöver du

 • Våtdräkt eller torrdräkt.
 • Våtskor eller träningsskor.
 • Hjälm anpassad för strömmande/forsande vatten.
 • Godkänd flytväst för strömmande/forsande vatten med Quick-releasebälte.
 • Mat och dryck, gärna varm dryck.
 • Varma och vind/regnsäkra kläder för ombyte.
 • Anteckningsmateriel.