FORSGUIDEUTBILDNING

Längd 6 dagar
Pris Kontakta oss för offert
Kursbeskrivning
Teori blandas med praktik både på land och i älven.
Kursen följer Transportstyrelsens regelverk TSFS 2021:126 för utbildning till forsrännare. Älvsäker utfärdar kursintyg efter godkänd utbildning. Kursintyget skickas tillsammans med bevis om minst 8 h första hjälpen utbildning till Transportstyrelsen för utfärdande av forsrännarlicens.

Delar av Kursinnehåll

 • Älvlära & Forskunskap
 • Guideteknik
 • Kastlinehantering
 • Repsystem och knopar
 • Kommunikation
 • Ledarskap
 • Forssimning
 • Vadning
 • Farkoster och dess konstruktion
 • Regelverk

Detta behöver du

 • Våtdräkt eller torrdräkt.
 • Våtskor eller träningsskor.
 • Hjälm anpassad för strömmande/forsande vatten.
 • Godkänd flytväst för strömmande/forsande vatten med Quick-releasebälte.
 • Mat och dryck, gärna varm dryck.
 • Varma och vind/regnsäkra kläder för ombyte.
 • Anteckningsmateriel.

(Personlig utrustning går att hyra vid behov)