COVID info

Vi följer hälsomyndigheternas rekommendationer om Covid-19.

För dig som deltagare

  • Vid förkylnings- eller luftvägssymtom, diarré, lukt eller smakbortfall stanna hemma
  • Tvätta händerna ofta, där det inte är möjligt använd handsprit istället
  • Medtag egen handsprit
  • Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning
  • Nys eller hosta i armvecket
  • Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Åtgärder som Älvsäker vidtagit efter genomförd riskanalys

  • Tillgång till Handsprit
  • Anpassning av vissa utbildningsmoment

Åre 220820