COVID info

Kursinformation med hänsyn till Covid-19 och myndigheternas rekommendationer

För dig som deltagare

 • Vid förkylnings- eller luftvägssymtom, diarré, lukt eller smakbortfall stanna hemma
 • Tvätta händerna ofta, där det inte är möjligt använd handsprit istället
 • Medtag egen handsprit
 • Undvik samåkning om ni ej är kollegor/familj/eller på annat sätt vistas i varandras närhet dagligdags
 • Säkerställ att ni har möjlighet att på egen hand ta er hem om ni skulle utveckla förkylnings- eller luftvägssymtom, diarré, lukt eller smakbortfall.
 • Nys eller hosta i armvecket
 • Hålla avstånd till varandra, ffa inomhus.
 • Undvik att ha händerna i ansiktet
 • Använd handskar när vi övar i älven och det finns risk för direktkontakt med andra personer.

Åtgärder som Älvsäker vidtagit efter genomförd riskanlys

 • Information till kursdeltagare
 • Glesare sittning under teoripass
 • Tillgång till Handsprit
 • Anpassning av vissa utbildningsmoment

Åre 210520